Home / 小韮菜

小韮菜

迷途小韮菜一名,除了普通買賣之外最愛高風險高回報操作。 為所有讀者經歷一場腥風血雨,你割我我割你的韮菜大戰。 本作者文章大多涉及極高風險投資,請自行判斷風險

Fcoin JP的收割風波

大家好,我係新專欄撰稿小韮菜。我同其他拍檔不同,未來日子我會主力跟大家分享如何險中求勝,高風險高回報的新遊戲,充滿未知可能性的ico。我都會同大家一一分享。除左係eCoinomy之外,我亦都會係Steeemit …

Read More »