Home / 加密貨幣類別

加密貨幣類別

虛擬貨幣的最新,最熱門的資訊。

比特幣全面復甦,雲礦合約重新上架, 現在是入手時機嗎?

加密貨幣市場開始復甦,筆者見到不少雲礦公司都開始恢復營業,重新售賣合約。筆者接觸加密貨幣,是因為投資了雲挖礦,既然錢已投入,便得花時間去學習及理解這是一樣什麼的東西,自此,我便正正式入了幣圈。所以,我對於雲挖礦算是有一點點研究,不如趁市場復甦,去了解一下現在的環境還是否適合投資雲挖礦。 …

Read More »

比特幣唔係病毒,瘟疫

話說尋日同朋友食飯,佢本身都有做開少少投資,上年佢有買股票,結果個市係咁跌,佢毫不猶豫地走去買咗黃金做保值,因為佢都擔心市場會唔會好似08年咁樣一路跌,佢話佢上年1200幾蚊買黃金,計返而家都升左10%,都算唔錯呀,見佢講到好雀躍,我就開始同佢分享虛擬貨幣⋯ …

Read More »