Home / 加密貨幣類別 / 以太幣

以太幣

比特幣唔係病毒,瘟疫

話說尋日同朋友食飯,佢本身都有做開少少投資,上年佢有買股票,結果個市係咁跌,佢毫不猶豫地走去買咗黃金做保值,因為佢都擔心市場會唔會好似08年咁樣一路跌,佢話佢上年1200幾蚊買黃金,計返而家都升左10%,都算唔錯呀,見佢講到好雀躍,我就開始同佢分享虛擬貨幣⋯ …

Read More »

繼續睇好比特幣

首先筆者唔同坊間好多人嘅睇法,佢哋個個都比較睇淡比特幣嘅前景,又話歸零,又話趁反彈沽貨,又話跌到見$2000,由於筆者係非常睇好呢一次嘅升幅,但如果升上去,會唔會係牛市周期開始?呢個筆者就未確認到住,要確認牛市周期係咪開始,就要睇下呢1-2個月升成點樣,咁樣會準確一啲,呢篇文章筆者想分享一個適合長短線投資者嘅投資策略,筆者認為比特幣走勢有兩個劇本。 …

Read More »

12月部署

好啦,踏入12月啦,呢個月虛幣市場應該會有一個升幅,但唔確定係真係進入牛市?定係只係一個強力嘅反彈?當然筆者覺得能夠以11月嘅低價買入BTC,係一個非常非常之靚嘅入市位,最起碼我自己覺得係,而我當中入咗嘅貨,主要都係長線,正如我之前喺文章提及過,我會見到BTC大約去到$47,000幾蚊美金,先至會慢慢開始減持,但筆者建議11月有入貨嘅,而心理壓力有比較大嘅,可以趁低位反彈去返$6000 …

Read More »